esvuwwvxwweysbqcxd
南昌到上海航班时刻表
航空公司/航班号 起降时间 起降机场 机型 准点率 出发时间
东方航空
MU7513
 
07:30
08:55
昌北国际机场
虹桥国际机场
空客325
95%
东方航空
MU5466
 
08:00
09:20
昌北国际机场
浦东国际机场
空客320
95%
上海航空
FM9246
 
10:20
11:30
昌北国际机场
虹桥国际机场
波音73E
87%
东方航空
MU5560
 
13:25
14:35
昌北国际机场
虹桥国际机场
空客320
95%
东方航空
MU7240
 
13:35
14:35
昌北国际机场
虹桥国际机场
空客325
95%
深圳航空
ZH9291
 
15:40
17:05
昌北国际机场
浦东国际机场
波音738
97%
深圳航空
ZH9509
 
15:40
17:00
昌北国际机场
浦东国际机场
空客320
95%
东方航空
MU7232
 
15:55
16:55
昌北国际机场
虹桥国际机场
空客325
95%
东方航空
MU5286
 
16:30
17:50
昌北国际机场
浦东国际机场
空客320
95%
东方航空
MU5532
 
19:10
20:40
昌北国际机场
浦东国际机场
空客320
95%
东方航空
MU7153
 
19:25
20:25
昌北国际机场
虹桥国际机场
空客320
95%
东方航空
MU7236
 
20:15
21:15
昌北国际机场
虹桥国际机场
空客325
95%
东方航空
MU7242
 
21:35
22:25
昌北国际机场
虹桥国际机场
空客325
95%
东方航空
MU7370
 
22:10
23:25
昌北国际机场
浦东国际机场
空客320
95%
东方航空
MU7209
 
23:00
00:30
昌北国际机场
浦东国际机场
空客320
95%
友情提示:航班时刻信息仅供参考,如有出入以实际航班信息为准