uccfxzqaxvuctvsu
北京到珠海航班时刻表
航空公司/航班号 起降时间 起降机场 机型 准点率 出发时间
中国国航
CA1479
 
08:10
11:35
首都国际机场
三灶机场
空客32A
97%
大新华航空
CN7179
 
09:05
12:40
首都国际机场
三灶机场
波音738
95%
南方航空
CZ3740
 
09:15
12:40
首都国际机场
三灶机场
波音738
92%
山东航空
SC1157
 
10:45
14:25
首都国际机场
三灶机场
波音738
95%
中国国航
CA9647
 
11:40
15:20
首都国际机场
三灶机场
空客32A
95%
南方航空
CZ3732
 
12:45
16:10
首都国际机场
三灶机场
波音738
94%
中国国航
CA1473
 
16:25
19:55
首都国际机场
三灶机场
空客321
85%
南方航空
CZ3734
 
19:20
22:50
首都国际机场
三灶机场
波音738
77%
南方航空
CZ3736
 
22:05
01:30
首都国际机场
三灶机场
波音738
95%
友情提示:航班时刻信息仅供参考,如有出入以实际航班信息为准